Workshop – grønne forretningsmodeller


I høst skal fem spennende aktører fra Gudbrandsdalen jobbe med å finne nye løsninger på framtidas utfordringer og krav til bærekraft. Bevaring av natur, additiv teknologi og en banebrytende arena for møtet mellom motorsport og teknologi er noe av det som skal diskuteres. Programmet de skal inn i er et samarbeid mellom prosjektet Krafttak for grønn vekst og Høgskolen i Innlandet. Målet er at de fem bedriftene skal se mulighetene for å jobbe mer bærekraftig og finne ut hvordan de skal få det til. De fem deltakerne kommer fra helt ulike bransjer og vil få tilgang på spisskompetanse fra Høgskolen i Innlandet. Gjennom høsten skal de spisse historiene og utfordringene sine, før den skal presenteres og videreutvikles her på NEON-dagene den 24. november.


1030

Pause

1045

Arbeidsverksted i grupper

1145

Pause

1200

Oppsummering i plenum

1230

Felles lunsj