Organisering i skiftende landskap: Trusler, utfordringer og nye muligheter?

Gjennom året renner vannet i norske elver og bekker i et forutsigbart og kjent tempo, i løp som er godt etablerte og hvor vi, i tett, men trygg avstand, har bygd skoler, bedrifter, og hjem. Suset fra elva er kjær lyd i hverdagen, og livet går sin vante gang. Men enkelte år når våren og mildværet kommer, løsner snø og is og samler seg i hauger, og bygger seg høyere og kraftigere til en demning som står imot et voldsomt trykk. En ishaug dannet av hver for seg ufarlige isklumper, en jukleform som vokser og vokser, og venter på å briste. Med ett, en vakker solrik dag smelter festet, og isen velter ut i bekkefaret i et rasende tempo. Is og enorme vannmassene river med seg det som står nær elva. Bygninger, jord, veier, og unge trær blir aldri mer sett igjen, og det er først når isen kommer ut i slakere og bredere lende at den roer seg.

I 2023, kan vi føle på at vi står og ser på oppbygningen av en slik jukleform. Mange urovekkende og isolerte hendelser både nært og lengre unna ser ut til å samle seg til en kaotisk blanding, som truer det vi sammen har bygd opp. Det er krig i Europa, politiske fronter er steilere enn på lenge, kloden vår må reddes, men løsningene skaper nye floker. Digitaliseringen krever at vi håndterer oppgaver og leder mennesker og organisasjoner, og styrer samfunnsutviklingen på nye måter. Den raske utviklingen av kunstig intelligens trenger inn i og forstyrrer den “vante flyten” i hverdagen og utfordrer vår måte å arbeide, lære, lede og organisere på. Fremstår utfordringene håndterbare, eller må vi søke nye retninger for organisering og organisasjonsfaget?

Våre samfunn og vårt felleskap står under press. Vi stoler ofte på at organisasjoner bidrar til løsninger; som arenaer for koordinering, forhandling og kompromiss, for å oppnå bærekraftige mål og til å løse samtidens store utfordringer. Samtidig skaper organisasjoner problemer; som arenaer for ulikhet og utenforskap, konflikter som ikke lar seg løse med dagens organisering, og som krefter som ødelegger natur og klima. På NEON23, håper vi å komme sammen for å diskutere hvordan vi som forskere, lærere, studenter, og fagfolk kan svare på disse utfordringene og lykkes med å navigere i vår komplekse samtid. For NEON23 inviterer vi faglige spor som adresserer tema som er viktige for å forstå dagens store utfordringer i samfunn og organisasjoner.