Rammeprogram

20 november


0800

Registrering

0830

Åpning

0845

Keynote 1

0930

Pause

0945

Keynote 2

1030

Pause

1045

Årsmøte NEON

1130

Lunsj

1230

Parallelle sesjoner 1

1400

Pause

1430

Parallelle sesjoner 2

1600

Slutt

1830

Apertiff

1900

Middag

21. november


0830

Oppstart dag 2 og presentasjon av NEON 2025

0845

Keynote 3

0930

Pause - utsjekking

1000

Parallelle sesjoner 3

1130

Lunsj

1230

Parallelle sesjoner 4

1400

Pause

1430

Keynote 4

1515

Avslutning

1530

Slutt

Sesjonsprogram kommer senere

NEON konferansen 2024 - Utviklet av Lars Teppan Johansen v/ Senter for livslang læring