Ph.d.-dagen 19. november

Tema - Den faglige posisjoneringen

En stor utfordring i et hvert vitenskapelig arbeid er å overbevise leseren om at arbeidet bidrar med ny kunnskap innenfor et nærmere avgrenset tema. Dette gjelder både for monografier og artikkelbaserte avhandlinger. På ph.d.- dagen vil vi derfor presentere dere for ulike måter å posisjonere arbeidene deres på. Opplegget vil være en kombinasjon av innledninger og dialog med deltakerne, med utgangspunkt i deres avhandlingsprosjekter.

PhD-dagens vil foregå fra 11.00 – 17.00 i Handelshøgskolens lokaler på campus i Breivika. Fult program, priser og påmelding vil bli lagt ut i slutten av august.

Faglig ansvarlige er:

Professor Arild Wæraas, OsloMet

Professor Turid Moldenæs, UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis Hilde Marie Pettersen, UiT Norges arktiske universitet

Arild Wæraas

Professor, OsloMet

Turid Moldenæs

Professor , UIT

Hilde Marie Pettersen

Førsteamanuensis, UIT

NEON konferansen 2024 - Utviklet av Lars Teppan Johansen v/ Senter for livslang læring