INNOFF-STUDIO

24. NOVEMBER


«Missions – en mer aktiv og innovasjonsrettet offentlig sektor»?

I INNOFF-studio 2020 ble innovasjonsarbeidet i kommuner diskutert. Innovasjonsmeldingen «Innovasjon i offentlig sektor» og tidligere studier viser store variasjoner mellom kommuner, lite systematikk og lav grad av spredning. Stortingsmeldingen gir et godt bilde på utfordringer ved innovasjonsarbeidet, men er kritisert for å ha få konkrete grep og virkemidler for å møte disse.

Det siste året har virkemiddelet for innovasjon i offentlig sektor, missions, vært debattert både som et resultat av Mariana Mazzucato sin bok «Mission economy» og OECD rapporten «Mission-oriented innovation policy in Norway. Challenges, opportunities and future options». I arbeidet med Langtidplan for forskning er også en mission-orientert tilnærming til forskningspolitikk satt på dagsorden. Videre startet KS i fjor sin satsning: Partnerskap for radikal innovasjon, som har valgt konkrete samfunnsutfordringer de skal arbeide med. Introduksjon og bruk av et slikt virkemiddel danner grunnlag for en debatt om hvordan dette vil påvirke innovasjon i offentlig sektor og da kommunene spesielt.

I årets INNOFF studio spør vi:


Hva innebærer en mission-orientert tilnærming for innovasjon i offentlig sektor og hvor står vi i dag med denne strategien? Hvilke erfaringer er gjort og hvilke konsekvenser vil en slik tilnærming ha?

I INNOFF-studio ønsker vi å løfte frem tanker og synspunkter fra ulike aktører rundt denne strategien. Arrangementet gjennomføres ved Lillehammer hotell sine lokaler, men kan også følges live digitalt eller sees i etterkant. Dette gjøres tilgjengelig på INNOFF sine sider (eventuelt KS, NFR, Fremtidens kommuner, NEON).

Arrangementet blir både fysisk som en del av NEON-dagene på Scandic Lillehammer Hotel og digitalt. For deltakelse digitalt, delta her. INNOFF Årsmøte skjer digitalt via samme lenke, kl. 17.00 – 18.00 samme dag.


Program

14:00

Velkommen og kort Introduksjon til tema. Styreleder INNOFF Ann Karin Tennås

Holmen (UiS) og styremedlem INNOFF Roger Lian (NTNU Samfunnsforskning)

14:05

Hva innebærer en Mission-orientert tilnærming? Forskningsleder Espen Solberg,

NIFU

14:20

Hva sier dagens langtidsplan for forskning og høyere utdanning om mission som

virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor, og hva bør neste langtidsplan

si? Områdedirektør Jesper Simonsen, NFR

14:35

2 kjappe spørsmål til innledere

14:45

Pause

15:00

vei mot en mission på norsk? Om arbeidet med ungt utenforskap i KS Partnerskap

for radikal innovasjon. Fagleder Henrik Dons Finsrud, KS

15:20

Erfaringer og konsekvenser. Refleksjoner fra en kommunes arbeid med ungt utenforskap.

Hvordan påvirker en slik tilnærming oss? Rådmann Lars Andreas Uglem, Kongsvinger

kommune

15:30

Erfaringer og konsekvenser. Refleksjoner fra en forskers arbeid med ungt utenforskap.

Hvordan påvirker en slik tilnærming oss? Postdoktor Mette Sønderskov, INN

15:40

Missions tilnærming – hvor går veien og hvordan tar vi i bruk dette virkemiddelet

tilpasset innovasjon i kommuner? Samtale KS, NFR, NIFU, INN, rådmann

15:55

Avslutning v/INNOFF (Slutt kl. 16:00)