Hvordan organisere for en bærekraftig fremtid?

Årets NEON-konferanse setter fokus på organisering for en bærekraftig fremtid, i vid forstand. Fokus på organisasjoners sosiale og miljømessige ansvar har vært sterkt økende de siste tiårene. Drevet frem av grasrotbevegelser, forskersamfunnene og frem til det nå er høyt på den politiske agenda. Jennifer Howard-Greneville, som var hovedtaler på EGOS-konferansen i fjor, trekker frem organisasjonsforskningens tverrfaglighet og pluralisme som et fortrinn når man står overfor komplekse samfunnsutfordringer. (Howard-Greneville, 2021). På samme måte vil NEON-konferansen, som i en årrekke har fungert som en møteplass på tvers av disipliner og der forskere møter praktikerer, være en utmerket arena for faglige diskusjoner rundt hva som utgjør gode fremtidsbilder og hvordan vi skal organisere nåtidens og fremtidens organisasjoner for å realisere de ønskede fremtidsbildene. For å videreutvikle NEON sitt potensial til å fylle en slik rolle ønsker vi i årets konferanse å favne enda bredere tverrfaglig når vi nå inviterer nå til å sende inn forslag til faglige sesjoner. Vi ønsker også å åpne for en større bredde når det kommer til formatet på sesjonene, og ønsker velkommen alt fra tradisjonelle paper-sesjoner til andre format for å dele og utvikle ny kunnskap.

Meld deg inn i NEON nettverket

Hold deg oppdatert om NEON sine aktiviteter ved å være en del av NEON nettverket.

Arrangører


NEON konferansen 2021 - Utviklet av Lars Teppan Johansen v/ Senter for livslang læring