Foredragsholdere

Joep Cornelissen

Joep Cornelissen is Professor in corporate communication and management at Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam. His keynote will focus on ‘The future of organization theory in a data-driven, digital world on fire’.

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsvitenskap, UiT Norges arkitiske universitet. Hans forskning tar for seg kunnskapsoverføring mellom organisasjoner, design av organisasjoner og spredning og implementering av reformideer. Tittelen på Kjell Arne sitt plenumsforedrag er «Mellom imitasjon og innovasjon: om å forstå kunnskapsoverføring over organisatoriske grenser som translasjon»

Tor Ingebrigtsen

Tor Ingebrigtsen er professor i nevrokirurgi ved UiT Norges arktiske universitet, gjesteprofessor ved Australian Institute of Health Innovation, Macquarie University, Sydney, og tidligere administrerende direktør for Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han er en av grunnleggerne av Norsk Ryggkirurgisk Register (NORspine). Hans forskning fokuserer på kliniske kvalitetsregistre innen cerebrovaskulær, hjernekirurgi og ryggkirurgi, utvikling og implementering av retningslinjer, og helse-IT.Tor har samarbeidet med det organisasjonsfaglige miljøet ved UiT over mange år i ulike prosjekter. Det siste prosjektet er implementering av kunstig intelligens i klinisk praksis. Dette vil være utgangspunkt for Ingebrigtsens innlegg.

Haldor Byrkjeflot

Haldor Byrkjeflot er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har de siste årene arbeidet med å identifisere styringsformer, sirkulasjon av modeller og forholdet mellom velferdsstat og arbeid. Ellers har Byrkjeflot arbeidet med byråkratiets betydning i moderne samfunn, reformer, organisering, ledelse og politikk. Han har vært direktør for den store satsingen omkring studiet av nordiske modeller ved UiO, visiting scholar ved Stanford-universitetet, Harvard og Berkeley, er medlem av flere advisory and editorial boards og har ledet mange store forskningsprosjekter. Han er medredaktør av bokserien Nordic Studies in a global context og to bøker i denne serien: The making and circulation of Nordic Models (Routledge 2022) og Associative Governance in Scandinavia: Organizing Societies by “Combining Together” (Routledge 2024)

Ulla Eriksson-Zetterquist

Ulla Eriksson-Zetterquist är professor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör organisering, speciellt teknik, styrformer inom professionella organisationer, mångfald och inkludering. Tillsammans med Kerstin Sahlin har hon just avslutat ett internationellt jämförande projekt om kollegial styrning av högre utbildning och forskning. Hon har varit föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet, (2012-2023) ordförande för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (2014-2015), och associerad redaktör för tidskriften Gender, Work and Organization (ABS3) mellan 2004 och 2020. Idag är hon associerad forskare vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Sedan 2020 är hon ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskaps-akademin, avd 6. Tillsammans med Kerstin Sahlin har hon gett ut två böcker om kollegialitet vid universitet och högskolor i Research in the Sociology of Organizations vol. 86 og 87 2023

Kerstin Sahlin

Kerstin Sahlin är professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Hennes forskning har främst rört beslut om stora projekt, organisationsreformer och ledning i offentlig sektor, spridning av managementidéer, utvecklingen av globala standarder samt kollegialitet och universitetsorganisation. Hon har just avslutat ett internationellt jämförande projekt om kollegial styrning av högre utbildning och forskning. Bland viktigare uppdrag kan nämnas att Kerstin Sahlin har varit vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet samt prorektor för Uppsala universitet. Sedan 2019 är hon styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society). Tilsammans med Ulla Eriksson-Zetterquist har hon gett ut två böcker om kollegialitet i universiteter och høgskolor i Research in the Sociology of Organizations vol. 86 og 87 2023

NEON konferansen 2024 - Utviklet av Lars Teppan Johansen v/ Senter for livslang læring